MANŽELSKÉ
PÁROVÉ A INDIVIDUÁLNE
PORADENSTVO

PhDr. Jana Porubcová, PhD.

Kontaktovať
Dovoľte mi na úvod krátke zamyslenie…
Naše vzťahy s partnermi, či partnerkami, alebo neexistencia partnerov, či partneriek sú takmer najčastejšími témami našich rozhovorov.
Máločo nám spôsobuje takú radosť a šťastie  a zároveň prináša toľko bolesti a zúfalstva.
Láska od nepamäti bola najčastejším motívom pre filmy, knihy, či hudbu . Ľudia v každej kultúre prežívajú lásku a každá kultúra má svoje slová a spôsoby ako lásku vyjadruje.
Nad tým čo vlastne láska je, uvažujeme takmer celý život. Touto témou sa zaoberajú vedci rovnako ako bežní ľudia. Mnohé z vysvetlení a definícií nám stále nestačia. Nie sú pre nás dostatočne vyčerpávajúce.
Vášeň, poblúznenie, romantika, posadnutosť láskou, stratiť hlavu..takto často popsujeme stavy eufórie, zamilovanosti. Zažili sme to snáď všetci.
Ale vieme, že ruka v ruke s týmito pocitmi prichádzajú aj zúfalstvo, bolesť, smútok a beznádej.
Zlyhanie vzťahu mnohí vnímajú ako svoje osobné zlyhanie.
Ako prvá pomoc nám často slúžia naši priatelia, či rodina. Je výborné ak stoja pri nás.
Niekedy to však nie celkom stačí a preto sa rozhodneme vyhľadať odborníka.
Ak ste sa aj vy ocitli v ťažkej životnej situácii, rada Vám s Vašimi trápeniami pomôžem.
Spoločne sa pokúsime prejsť náročným obdobím ktoré práve prežívate.

Spoločnosť mediátorov Slovenska

Mediácia je alternatívy spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode.

KONTAKT

MANŽELSKÉ A PÁROVÉ

PORADENSTVO

Ste v tom spolu
Manželské a párové poradenstvo je špecializovaným odborom, ktorý predstavuje aplikáciu psychologických postupov pri riešení problémov v partnerských a manželských vzťahoch. Klientelu manželského poradcu predstavujú manželské a partnerské dvojice, aj jednotlivci, ktorí prechádzajú náročným životným obdobím.
Ak ste sa rozhodli Vášmu vzťahu dať  šancu pred  rozchodom, párové poradenstvo je práve pre Vás tá vhodná alternatíva.
Je to spoločná práca na vzťahu. Pre väčšinu párov je táto možnosť vhodná i keď mnoho ľudí siahne po  rýchlejšom riešení ako je napríklad výmena partnera, alebo ukončenie vzťahu. Vždy však ide o voľbu.
Na párových sedeniach sa teda so psychológom stretávajú obaja partneri, ktorí prijali zodpovednosť za vývoj ich vzťahu, a spoločne pracujú na jeho náprave   tak, aby v ňom obaja mohli byť spokojní.Najčastejšie ide tento typ problémov : Žiarlivosť, nevera, komunikácia, konflikty.

INDIVIDUÁLNE

PORADENSTVO

Si sám za seba / ideš si svoje/
Individuálne poradenstvo je založené na dôvernom vzťahu klienta a psychológa. Ide o proces, v ktorom terapeut pomáha klientovi  zorientovať sa v jeho aktuálnej životnej situácii. Spoločne  hľadajú  vhodné riešenia na jeho problémy a ťažkosti. Psychológ pomáha klientovi na ceste k zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne.

V oblasti pomoci pri individuálnom poradenstve: Zvládanie veľkých životných zmien, ťažkých životných období či kríz • Podpora a rozvoj vlastných vnútorných zdrojov, sebavedomia a seba reflexie • Poradenstvo v zdravom životnom štýle • Vyrovnávanie sa so stratou (stratou niekoho blízkeho, stratou vzťahu) • Osobnostných a emocionálnych problémoch, stavy úzkosti a napätia, tréma, pocity neistoty a nízkej sebadôvery, osamelosť, problémy v sociálnych kontaktoch, pocity zlyhania v práci, súkromí alebo škole, problémy v partnerskom súžití • Pomoc pri nevere a žiarlivosti

RODINNÁ

TERAPIA

Spolu to zvládneme
Je samostatná forma psychoterapeutickej pomoci, zameraná na proces navodenia prospešných zmien v narušenom, patologicky zmenenom, či dysfunkčnom rodinnom systéme, prostredníctvom terapeutického vzťahu medzi terapeutom a členmi rodiny, prostredníctvom terapeutických intervencií .

Najčastejšie ide o tento typ problémov: Výchovné problémy, dvojkoľajná výchova, problémy medzi deťmi a rodičmi, problémy medzi rodičmi a starými rodičmi, životný štýl, voľnočasové aktivity. Spolužitie troch generácií.