Tu pracujeme a vzdelávame

Učiteľky MŠ v Hlohovci chcú lepšie porozumieť svojej práci…

Úspešní absolventi kurzu akreditovaným MŠ SR Mediátor…

Mediálny tréning v spolupráci s moderátormi Ta3…

Usilovne sa vzdelávame v kurze mediácie…

A samozrejem aj trénujeme, čo sme sa naučili…

Zo súkromia…