V našej poradni Vám ponúkame jedinečnú možnosť plného servisu ohľadom rozvodového, aj porozvodového poradenstva. Komunikácia býva často základným problémom nedorozumení medzi manželmi, či partnermi. Emocionálne vypätie, či zranenia im nedovoľujú spolu komunikovať tak, aby to bolo pre budúcnosť zdravých vzťahov optimálne. Nami uzavreté rodičovské dohody Vám bez stresu súdneho tlaku, a povinného nariadenia umožnia v kľude sa dohodnúť v prospech Vášho dieťaťa. Podľa potreby komunikujeme aj s deťmi, aby sa mohli aj samé vyjadriť k danej situácii, čím vieme poskytnúť  psychologickú intervenciu. Deti  majú sklony brať na seba zodpovednosť za to, čo sa deje v rodinách. Následky bývajú často veľmi kritické. Prichádza k rôznym formám sebapoškodzovania, či agresívnym formám správania.

Psychológ, mediátor a právnik spolu s Vami vytvárajú rodičovskú dohodu , ktorá bude rovnocenne prijatá všetkými zúčastnenými stranami. Zabezpečí Vám bezproblémovú budúcnosť vo vzájomných vzťahoch. Nemusíte sa trápiť ako napísať žiadosť o rozvod tak, aby sa neprepierali rôzne zraňujúce udalosti, ani intimity vášho manželstva. To, ako sa rozchádzate veľa napovedá o tom, ako si za svojim tak vážnym rozhodnutím stojíte, aj o tom, ako bude vyzerať Vaša budúcnosť. Nikdy nesmiete zabudnúť, že manželia už nebudete, ale rodičia zostanete navždy. Emóćie a hnev bývajú spravidla zlými radcami aj pri vysporiadaní majetku. Ak ste v našej starostlivosti, pomôžeme Vám aj s týmto problémom tak, aby ste uzavreli dohodu k spokojnosti všetkých strán.

JUDr. Miroslav Repka

Rodinný advokát

JUDr. Eva Koleničová

Rodinný advokát

V tejto oblasti spolupracujem s odborníkmi v oblasti práva, ktorí sa špecializujú na tieto oblasti :

Rodina a vzťahy

 • mediácia a psychológia vzťahov
 • rozvod manželstva
 • úprava práv a povinností k deťom
 • úpravy a vymáhanie vyživovacích povinností
 • právne riešenie dohôd a sporov
 • určenie a zapretie otcovstva
 • vysporiadanie spoločných majetkov
 • dedičské konania
 • adopčné konania
 • ochrana pred násilím

OBČIANSKE A OBCHODNÉ PRÁVO

 • mediačné a súdne riešenie sporov
 • právo obchodných spoločností
 • paušálne zastupovanie klientov pri podnikaní
 • právne poradenstvo
 • príprava zmlúv a právnych podaní
 • vymáhanie pohľadávok
 • autorské právo a právo informačných technológií
 • realitné právo