PhDr. Jana Porubcová, PhD.

Oblasti odbornej činnosti :

 1.Psychologické poradenstvo

 • v oblasti individuálnych
 • partnerských,
 • manželských
 • rodinných problémov,
 • rozvodové a porozvodové poradenstvo

2. Koučing
3. Mediácia
4. Mediálne tréningy

Odborná špecializácia:

 • Systemická psychoterapia, Institut systemické psychoterapie, Praha
 • Pozitívna psychológia, Univerzita Karlova Praha
 • Arteterapia, Univerzita Karlova Praha
 • Edukačná psychológia, UK Bratislava
 • Párové poradenstvo, 2therapy s.r.o, Bratislava
 • Analýza životného štýlu prostredníctvom raných spomienok, 2 therapy s.r.o ,Bratislava
 • Rodinné konštelácie, 2therapy s.r.o. Bratislava
 • Komunitný výcvik v skupinovej psychoterapii Bratislava
 • Školenie školiteľov (projekt EU Phare – Reforma verejnej správy v SR)
 • Párové poradenstvo podľa psychoterapie A. Adlera ,Bratislava
 • Nevera v párovej terapii podľa psychológie A. Adlera ,Bratislav
 • Rodinná mediácia, ARM Bratislava

Vzdelanie

 • Katedra psychológie : UK Bratislava
 • Katedra teorie umňení : Psychológia umenia JAMU Brno
 • Vysoká škola Vyšegrádu: Mediátor

Profesijná prax :

Univerzity a Vysoké školy :
UCM Trnava : FMK, Katedra psychológie, FSV
Univerzita Karlova  Praha : Katedra psychologie
Univerzita J.A. Komenského Praha : Katedra humanitných věd
TRUNI TT   : Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
STU Bratislava
Akadémia Istropolitana
Európska vzdelávacia akadémia Bratislava

Predmetová skladba:
 • Rodinná terapia,
 • Manželská terapia,
 • Psychologická sexuológia
 • Riešenie konfliktov,
 • Sociálna psychológia,
 • Psychológia osobnosti,
 • Psychológia reklamy a trhu,
 • Politická psychológia,
 • Psychológia masmédií,
 • Mediácia

Odborné skúsenosti :

 • Manželská  a predmanželská poradňa – terapeut, riaditeľka
 • Spoločnosť mediátorov Slovenska –riaditeľka, garant študijného programu
 • SE EBO Jaslovské Bohunice, samostatný odborný pracovník pre hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
 • CPPS, psychoterapeut pre rodinu, pár a jednotlivca
 • Garant odboru animátor voľnočasových aktivít – Inštitút vzdelávania Ivijan
 • Riaditeľka OZ Linka Nádeje
 • SPŠ Trnava : školský psychĺóg
 • Psychoterapia pre rodinu, pár a jednotlivca
 • Predsedníčka vzdelávacej sekcie Národného Inštitútu rozvoja práce a sociálnej komunikácie Bratislava

 Lektorské skúsenosti:

 • Akadémia Istropolitana, Bratislava
 • Európska vzdelávacia akadémia, Bratislava
 • Univerzita sv. Alžbety, Bratislava
 • Klinika alternatívnej psychológie, Bratislava
 • Spoločnosť pre sebauvedomenie rast a rozvoj človeka ,Bratislava

Koučing klienti :

 • Ahold, Unilever, Unipharma, Dell
 • Agropodnik s.r.o., empea s.r.o., Slovenský cukrovarnícky zväz,
 • Bilanx s.r.o.
 • Obec : Zeleneč, Lošonec, Smolenice, Źlkovce,
 • Mesto Leopoldov
 • Základné školy : Zeleneč, Leopoldov, Kľačany, SpŠ Trnava, Gymnázium Hollého Trnava, Gymnázium A.Merici Trnava

Mediálna spolupráca :

Sme, Sme ženy, RTVS, Markíza, Joj, Ta3, Viva, Fun radio, Radio Best Fm, Emma, Život, Pravda , Aktualiy sk,  Nový Čas,